Làm mọi việc để được thấy giấc ngủ bình yên của con mỗi ngày…

Lời của người mẹ chợt thốt ra khi xem lại hình của mình và con.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.