Ảnh pre-wedding chụp ở Sài Gòn cho thấy sự trẻ trung và năng động thì ở biển luôn lãn mạn và nhẹ nhàng.